Cardiologie

HOME/Hartruis bij de volwassen hond

Hartruis bij de volwassen hond

Als de dierenarts bij je volwassen hond op latere leeftijd voor het eerst een hartruis hoort, dan kan dit veroorzaakt worden door een verkregen hartziekte.

Hartruis bij kleine hondjes
Honden van kleine rassen of kruisingen, met een volwassen gewicht van minder dan 20 kilogram, hebben op latere leeftijd vaak last van aftakeling van één of meerdere hartkleppen. Door deze aftakeling kan de klep gaan lekken en deze lekkage is dan als hartruis te horen. We noemen deze aftakeling ook wel myxomateuze klepdegeneratie. Bij honden die deze hartziekte hebben merk je vaak lange tijd aan de buitenkant niets, het enige symptoom is de hartruis die je dierenarts hoort.

Als de dierenarts bij een klein, ouder hondje een hartruis hoort die er eerst niet was en het hondje heeft meer klachten, zoals benauwdheid, flauwvallen of snel moe worden, is er niet altijd vervolgonderzoek noodzakelijk. Door middel van lichamelijk onderzoek kan de diagnose myxomateuze klepdegeneratie vastgesteld worden.

Hartruis bij grote honden
Honden van grote rassen of kruisingen, met een volwassen gewicht van meer dan 20 kilogram, kunnen op latere leeftijd soms ook hartproblemen krijgen. De meest voorkomende hartziekte bij deze honden is Dilatatieve CardioMyopathie (DCM), maar ook infecties van de hartspier, klepdegeneratie, hartworm of andere hartziekten kunnen een hartruis veroorzaken.

Als je een grote hond hebt waarbij op latere leeftijd een hartruis wordt gehoord, zal de dierenarts altijd adviseren om verder onderzoek te doen. Met behulp van bijvoorbeeld een hartecho kan de aanwezigheid van een hartziekte bevestigd of uitgesloten worden. Het is bij een oudere hond van een groot ras of kruising ook zinvol om verder onderzoek te doen als je huisdier op dat moment nog geen klachten heeft.

Mijn hond heeft een hartruis maar nergens last van
Soms kan het voorkomen dat de dierenarts adviseert om een hartecho te maken om een hartziekte te bevestigen of uit te sluiten, ook als je huisdier (nog) nergens last van heeft.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je huisdier onder narcose moet of als de dierenarts in wil schatten in welk stadium van een mogelijke hartziekte je huisdier verkeert. Afhankelijk van het ras en de leeftijd van je hond kan de dierenarts een ander advies hebben. Bepaalde rassen hebben meer kans op specifieke hartaandoeningen en soms kan er dan medicatie opgestart worden om een hartziekte te vertragen of het hart te ondersteunen.

Mijn hond heeft klachten (benauwdheid, hoesten, flauwvallen)
Het kan voorkomen dat je hond symptomen heeft van een hartziekte. Dit kan bijvoorbeeld benauwdheid zijn, maar ook hoesten, flauwvallen of sneller moe worden. Als je hond één van deze klachten heeft, in combinatie met een hartruis, is meestal aanvullend onderzoek nodig om uit te zoeken of de klachten het gevolg zijn van een hartziekte.

Bij hoesten en benauwdheid is het vaak zinvol om röntgenfoto’s van de borstkas te maken. Bij flauwvallen of snel moe worden, zal er vaker gekozen worden voor andere onderzoeken zoals een hartecho.
Onze Service