Huisdieren ABC

HOME/Kat – doet veel kleine plasjes

Mijn kat doet veel kleine plasjes

Als je kat veel kleine plasjes doet, zowel in huis als buitenshuis, dan kan dit duiden op een blaasontsteking. Je kunt naast het doen van kleine plasjes ook andere klachten zien zoals:

 • - Roodgekleurde urine
  - Onrustig
  - Veel likken onder de staart
  - Agressief bij oppakken/aanraken buikregio
  - Veel miauwen
  - Buiten de bak plassen

  Wat kan de oorzaak zijn?
  Blaasontstekingen kunnen veroorzaakt worden door blaasgruis. Blaasgruis zijn kristallen die onder bepaalde omstandigheden in de urine gevormd worden. Dit gruis irriteert de blaaswand waardoor er eerder een blaasontsteking optreedt. Het gruis kan samenklonteren tot blaasstenen en -steentjes en kan makkelijk leiden tot verstopping van de plasbuis.

  In een enkel geval kan een bacterie de oorzaak van blaasontsteking zijn. Dit komt echter zelden voor bij katten. Hoewel eveneens zeldzaam kunnen tumoren in de blaas of urinewegen ook een oorzaak zijn van blaasontsteking.

  Het overgrote deel van de blaasontstekingen bij katten is echter idiopatisch. Dit wil zeggen dat er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor is. Verondersteld wordt dat stress hierbij een grote rol speelt. Daarnaast zie je deze vorm van blaasontsteking vaker bij binnenkatten, katten met overgewicht en katten die voornamelijk droogvoer (brokken) eten.

  Wat kan er aan gedaan worden?
  De behandeling van de blaasontsteking is afhankelijk van de oorzaak van de blaasontsteking. Bij iedere vorm van blaasontsteking zal je kat een pijnstiller krijgen en is het goed om de wateropname te bevorderen. Door het extra vocht wordt de blaas als het ware gespoeld.

  Als er sprake is van blaasgruis zal in de meeste gevallen een aangepast dieet gegeven worden. Als het een bacteriële blaasontsteking betreft kan er antibiotica gegeven worden. Idiopatische cystitis is lastiger te behandelen omdat de oorzaak vaak niet duidelijk is. Stressbestrijding is een belangrijk onderdeel van de behandeling, dit kan bijvoorbeeld door stress-verminderende feromonen of bepaalde rustgevende medicatie te geven. In een heel enkel geval is deze aanpak niet voldoende en blijven de blaasproblemen helaas terugkeren.

  Wanneer naar de dierenarts?
  Als je kat plots veel kleine plasjes doet is het verstandig om hier verder onderzoek naar te laten doen. Afhankelijk van de oorzaak gaan blaasontstekingen in de regel niet vanzelf over en als je kat lang onbehandeld blijft kan dit de blaas flink beschadigen en de genezing vertragen.

  Als je kat ook plots veel drinkt kan dit duiden op een (ernstig) onderliggend medisch probleem en kun je het best snel een afspraak maken bij je dierenarts.  Zeker als je merkt dat je kat naast de plasklachten ook ziek is, slomer dan normaal is of een slechte eetlust heeft bijvoorbeeld.

  Het is heel belangrijk om het onderscheid te maken tussen vaak een klein beetje plassen en helemaal niet meer kunnen plassen. Als je kat perst maar er komt helemaal geen urine meer dan moet je kat zo snel mogelijk behandeld worden door een dierenarts. Verstopping van de plasbuis komt regelmatig voor, met name bij katers, en leidt onbehandeld snel tot onherstelbare schade en uiteindelijk zelfs tot de dood.

  Hoe kom ik er achter wat de precieze oorzaak van de blaasontsteking van mijn kat is?
  Als je kat veel kleine plasjes doet is de eerste stap een urineonderzoek. Uit het plasje van je kat kan de dierenarts een hoop informatie halen. Urine opvangen bij je kat kan bijvoorbeeld door speciale niet absorberende kattenbakkorrels te gebruiken.

  Als dit echt niet lukt bestaat de mogelijkheid dat de dierenarts de blaas van je kat aanprikt met een naald onder echogeleide. In een aantal gevallen is dit noodzakelijk, bijvoorbeeld als de urine steriel moet zijn voor een kweek.  Als de dierenarts blaasstenen of tumoren vermoed zal hij of zij een röntgenfoto of echo adviseren.

  De dierenarts zal op basis van het urineonderzoek en het onderzoek van je kat met je doornemen welke behandeling voor jouw huisdier het beste is om de problemen bij je maatje zo snel mogelijk onder controle te krijgen.
Onze Service