Cardiologie

HOME/Anesthesie of narcose

Anesthesie risco

Wat houdt een verhoogd anesthesierisico in?
Soms blijkt uit de het lichamelijk onderzoek of de ziektegeschiedenis van je dier dat er sprake is van een verhoogd anesthesie- of narcoserisico. Dit wil zeggen dat de kans op problemen voor, tijdens of na de anesthesie groter is dan bij een normaal gezond dier. Als dit het geval is zal de dierenarts altijd afwegen of de operatie zelf opweegt tegen het risico van de anesthesie.

Bijvoorbeeld: je hond of kat wil niet meer eten vanwege ernstige gebitsproblemen, maar hij/zij heeft ook een hartziekte. De beste behandeling voor het gebit is het trekken van meerdere kiezen. Maar, je hond of kat heeft een hartziekte en daardoor een grotere kans op problemen tijdens de anesthesie. Niets doen is geen optie, want je hond of kat moet blijven eten om in leven te blijven. Een anesthesie is noodzakelijk om de gebitsbehandeling uit te voeren.

Kortom, het kan voorkomen dat je hond of kat, ondanks een verhoogd risico, toch onder anesthesie gebracht moet worden. Omdat we bij onze dierenkliniek veel dieren met hartziekten en andere ernstige aandoeningen zien, hebben we veel ervaring in het zo veilig mogelijk onder anesthesie brengen van risicopatiënten.

Toch veilig in slaap
Als je dier, ondanks een verhoogd risico, toch onder anesthesie gebracht moet worden, wil je dat dit zo veilig mogelijk gebeurt.

Risicopatiënten zijn bijvoorbeeld hele jonge dieren, ernstig zieke dieren, dieren met een hartruis maar ook dieren met een onregelmatige hartslag, longproblemen of nierproblemen. Om het verhoogde risico goed in te kunnen schatten is vaak verder onderzoek nodig, zoals een hartecho, röntgenfoto of bloedonderzoek. Soms kan het noodzakelijk zijn dat je dier voorafgaand aan de anesthesie een infuus krijgt of bepaalde medicatie. De dierenarts zal altijd van tevoren met je doorspreken welke onderzoeken of middelen nodig zijn om je dier zo veilig mogelijk in slaap te brengen.

Dieren met een verhoogd risico krijgen aangepaste anesthesiemiddelen. Deze middelen beïnvloedden de hartfunctie, het hartritme en de bloeddruk zo min mogelijk. Risicopatiëntjes zijn vaak moeilijker in slaap te brengen, moeilijker in slaap te houden en ook moeilijk wakker te laten worden. Vaak kunnen ze zelf niet goed ademen, waardoor ze constant beademd en extra bewaakt moeten worden.

Bij gezonde dieren gebruiken we anesthesiemiddelen die eenvoudiger te controleren zijn en waarvan de dieren rustiger wakker worden. Deze middelen hebben een groter effect op de hartfunctie, maar bij gezonde dieren levert dit geen probleem op.

Kortom, de aanwezigheid van een hartziekte of andere aandoening wil dus niet zeggen dat anesthesie niet mogelijk is. Met aangepaste middelen, extra monitoring, bewaking en goede zorg doen we er in onze dierenkliniek alles aan om het risico zo klein mogelijk te houden.
Onze Service